J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

源氏名


(Yomikata)

げんじな


(Romaji)

genjina


(Thai)

ชื่อ หรือ นามแฝง ที่ใช้ในการทำงานตามผับ ตาม บาร์ ของคนทำงานกลางคืน