J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

丙午


(Yomikata)

ひのえうま


(Romaji)

hinoeuma


(Thai)

ปีม้าฮิโนเอะ ปีม้าไฟ เป็นปีที่เชื่อถือกันว่าจะเกิดอัคคีภัยบ่อยหรือผู้หญิงเกิดตรงปีนี้จะฆ่าสามีเป็นต้น