J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

磁束密度


(Yomikata)

じそくみつど


(Romaji)

jisokumitsudo


(Thai)

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก[Magnetic flux density]
คือ จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตกตั้งฉาก


คำศัพท์น่าสนใจ
งานที่ทำแบบเล่นๆ 1.ปากแผล,แผลถลอก 2.บาดแผลใจ หรือ รอยแผลในอดีต 3.ส่วนที่ไม่รุ่ง,ส่วนที่เสียหาย ตามลำพัง,คนเดียว ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง 一皮剥ける โรงเรียนเตรียมทหาร การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ เทียบท่า,เทียบจอดที่ท่า 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) 目を凝らす