J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

起きる


(Yomikata)

おきる


(Romaji)

okiru


(Thai)

1.ลุกขึ้น 2.ตื่นนอน 3.ยังไม่นอน (ยังตื่นอยู่) 4.เกิดขึ้น


(ตัวอย่างประโยค)

転んでもすぐ起きる (ความหมายที่ 1)
Korondemo sugu okiru
ต่อให้ล้มก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว

毎朝五時に起きる (ความหมายที่ 2)
Maiasa goji ni okiru
ตื่นตีห้าทุกเช้า

明け方まで起きていた (ความหมายที่ 3)
Akegata made okite ita
ยังไม่นอนจนถึงช่วงเช้ามืด

事故が起きてからでは遅い (ความหมายที่ 4)
Jiko ga okitekaradewa osoi
หลังอุบัติเหตุเกิดแล้ว (ค่อยแก้ปัญหา) ถือว่าช้าเกินไป

今の物価高は資源の価格高騰を主因に起きた
Ima no bukkadaka wa shigen no kakakukoutou o shuin ni okita
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นตอนนี้ มีสาเหตุหลักจากราคาที่สูงขึ้นของทรัพยากร


คำศัพท์น่าสนใจ
憂さ晴らしに酒を飲む 心身を清める ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่ง,ผู้หญิงที่เพรียบพร้อมทั้งปัญญา และ รูปร่าง สภาพร่างกายไม่ดี ไม่สบาย 1.ไม่คืบหน้า,ไม่รุดหน้า,ไม่เดินหน้า (ช้ากว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา) 2.วันเวลาผ่านไปอย่างช้า 赤っ恥 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย 手の平を返す รับซื้อของเก่า ความกระหายที่จะเรียนรู้