J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

説得力


(Yomikata)

せっとくりょく


(Romaji)

settokuryoku


(Thai)

ความสามารถในการโน้มน้าวใจคน,น้ำหนักในการทำให้อีกฝ่ายยอมรับ