J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

結腸炎


(Yomikata)

けっちょうえん


(Romaji)

ketchōen


(Thai)

โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ


คำศัพท์น่าสนใจ
หน้าเงิน ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี 挿れる ไอ้เวรนี่ ไอ้สัสนี่ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 1.เสมอภาค,เท่าเทียมกัน 2.เท่ากับว่า,คล้ายกับว่า,เหมือนว่า (ใช้ในรูป〜に等しい) 3.(ใช้ในรูป 等しく) ทำพร้อมเพรียง,ทำพร้อมๆกัน 4.(ใช้ในรูป 〜と等しく) ...พร้อมๆกัน,พอทำ...ก็..... 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา 2 มาตรฐาน ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม๊อบเสื้อแดง