J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

循環論法


(Yomikata)

じゅんかんろんぽう


(Romaji)

junkanronpō


(Thai)

การให้เหตุผลหรือการโต้แย้งวนเวียนหาข้อสรุปไม่ได้,เหตุผลเวียน,เหตุผลวิบัติ


คำศัพท์น่าสนใจ
คนที่มีฐานะทางสังคมสูง,คนที่ฐานะสูงศักดิ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 背に腹は変えられない・背に腹はかえられぬ มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียว,มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะสิ เข้าเนื้อตัวเอง ควักจ่ายเอง(ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสีย) ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น บีโอไอ ที่พึ่งทางใจ