J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

社会福祉制度


(Yomikata)

しゃかいふくしせいど


(Romaji)

shakaifukushiseido


(Thai)

ระบบสวัสดิการสังคม


คำศัพท์น่าสนใจ
โดนแทรกแซง,มีการแทรกแซง การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า) ครบวงจร,ต้นน้ำยันปลายน้ำ,ตลอดรวดเดียว เข้าเนื้อตัวเอง ควักจ่ายเอง(ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสีย) ศักยภาพที่ซ่อนเร้น,พลังที่หลบซ่อน รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 闘魂 หวีกลม ทรงผมสุดเดิ้น