J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

給湯室


(Yomikata)

きゅうとうしつ


(Romaji)

kyūtōshitsu


(Thai)

ห้องจ่ายน้ำร้อน,ห้องจัดส่งน้ำร้อน


คำศัพท์น่าสนใจ
ลมหนาวถึงขั้วหัวใจ หนาวจับใจ เป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว (เพราะหนาวมาก) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง 抜本的改革 首を長くして待つ ศักยภาพที่ซ่อนเร้น,พลังที่หลบซ่อน 1. นักแสดงที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถเล่นออกมาได้เป็นอย่างดี ดูเนียนตา 2.คนที่มีประสบการณ์ และ บุคลิกเข้ากับตัวงาน จนได้มาทำงานที่ตัวเองถนัด อาหารไม่ย่อย