J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

過負荷


(Yomikata)

かふか


(Romaji)

kafuka


(Thai)

1.ทำงานหนักเกินไป 2.ภาระ/น้ำหนักที่หนักเกินไป