J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

未熟児


(Yomikata)

みじゅくじ


(Romaji)

mijukuji


(Thai)

เด็กที่คลอดก่อนกำหนด


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง カチンコ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น 1. ชนิดหนึ่ง,สายพันธ์หนึ่ง 2.ประเภทเดียวกัน,ชนิดเดียวกัน,เหมือนๆกัน เหนือฟ้ายังมีฟ้า เสียวสันหลังวูบ (เพราะความกลัว) เลีย ประจบ 青写真を描く คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น