J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ボーリウム


(Yomikata)

ボーリウム


(Romaji)

bōriumu


(Thai)

โบห์เรียม(Bohrium,Bh)


คำศัพท์น่าสนใจ
คลื่นลูกใหม่ หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม นั่งจับเข่าคุยกัน พนักงานสาวที่เป็นตัวเรียกแขก 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว 1.ลื่นไหล,แล่นไหล 2.ลื่น,ไถล 3.มือลื่น,จับพลาด 4.หลุดจากตำแหน่ง 5.พลาดพลั้ง (จนสถานการณ์เลวร้ายลง เช่น มือลั่น,พลั้งปาก) 6.สอบตก,สอบไม่ผ่าน 7.(เล่นมุข) แป้ก,ฝืด,ไม่ขำ 8.ขยับที่,ย้ายที่ 9.สละตำแหน่ง 1.พุ่งทะลุ,พุ่งลอดไป (โดยใช้แรง หรือ ด้วยความแรง) 2.ดึงฉากกั้นออกเพื่อเชื่อมติดกัน (ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน) 3.ทำให้เสร็จลุล่วง,ลุยทำให้สำเร็จ หัวแข็ง หัวดื้อ เลวร้ายลง,แย่ลง,ทรุดลง,กำเริบ