J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

家宅捜索


(Yomikata)

かたくそうさく


(Romaji)

katakusōsaku


(Thai)

การเข้าตรวจค้นบ้าน,การตรวจค้นบ้าน (ของตำรวจ หรือ อัยการ)


คำศัพท์น่าสนใจ
สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) โรคกลัวความสูง 応力分散 อายจนหน้าแดง ปล่อยไก่ 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ 1.เผชิญ,รับมือ 2.จัดการ,สะสาง 3.ตัดสิน,ลงโทษ,พิพากษา รีบกลบเกลื่อน หรือ ทำลายล้างความผิดที่ตัวเองทำขึ้น