J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

家宅捜索


(Yomikata)

かたくそうさく


(Romaji)

katakusōsaku


(Thai)

การเข้าตรวจค้นบ้าน,การตรวจค้นบ้าน (ของตำรวจ หรือ อัยการ)