J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

昼勤


(Yomikata)

ちゅうきん


(Romaji)

chūkin


(Thai)

(งาน) กะกลางวัน,การทำงานกลางวัน


คำศัพท์น่าสนใจ
สารเคมีอันตราย 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ ต่ำช้า คนต่ำช้า 1.ตัดสินใจอย่างแน่วแน่,ตัดสินใจเด็ดขาด 2. พร้อมรับ,ทำใจ,เตรียมใจ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย ยาบ้า ยาไอซ์ น้ำดิบ, น้ำธรรมชาติ จุกจิกน่ารําคาญ,จู้จี้ เคร่งครัดมาก,เคารพนับถือมาก (ใช้กับพฤติกรรมที่มีความเคารพต่อศาสนา เทพเจ้า พระพุทธรูป)