J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

保育器


(Yomikata)

ほいくき 


(Romaji)

hoikuki


(Thai)

ตู้อบ (สำหรับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด)


คำศัพท์น่าสนใจ
การควบคุมภาพลักษณ์ (เลือกรายงานแต่ข่าวดีๆ ) びくともしない การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 追送検 ชิงแชมป์โลก ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น หญิงรักหญิง ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด คู่สามีภรรยาที่ดูเข้ากับอย่างกับกิ่งทองใบหยก 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา