J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

エンターテインメント


(Yomikata)

エンターテインメント


(Romaji)

entāteinmento


(Thai)

การบันเทิง, การแสดง, มหรสพ


คำศัพท์น่าสนใจ
応力分散 ทำงานเบื้องหลัง ไอ้ตัวเสนียดจัญไร คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 矢面・矢表 พร้อมหน้าพร้อมตา สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม 1.ความเป็นจริง,สภาพจริงที่เกิดขึ้น 2.พฤติการณ์ อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว