J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

フレロビウム


(Yomikata)

フレロビウム


(Romaji)

furerobiumu


(Thai)

ฟลีโรเวียม(Flerovium,Fl)


คำศัพท์น่าสนใจ
かす上がり 決定的瞬間 คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เด็กซิ่ว 1.การสืบเสาะ หรือ แสวงหาความจริง ของ ตำรวจ หรือ หนังสือพิมพ์ 2.ภาษาฟุตบอลหมายถึง ตัดหลัง,ทะลุหลัง สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม ไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่อยากเชื่อ หลอกเด็ก หัวแข็ง หัวดื้อ ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น