J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

廃水処理


(Yomikata)

はいすいしょり


(Romaji)

haisuishori


(Thai)

การบำบัดน้ำเสีย


คำศัพท์น่าสนใจ
パズルを組み立てる 梯子飲み ไม่เหลียวมอง ไม่สนใจ ไร้ใยดี 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สั่งฟ้อง,สั่งไม่ฟ้อง กดราคาซื้อ สภาพร่างกายไม่ดี ไม่สบาย การอ่อย,การใช้รูปร่าง หรือ ร่างกายแข้าแลกเพื่อให้ได้มา 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา 1.เพลิง หรือ ไฟลุกโชน 2.โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ (คำพังเพย)