J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)


(Yomikata)

しん


(Romaji)

shin


(Thai)

1.ความเชื่อถือ 2.ความเชื่อ ความศรัทธา(ในลัทธิของศาสนา) 3.ข่าวคราว การเยี่ยมเยียน 4.สัญญาณ 5.จดหมาย