J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

居候


(Yomikata)

いそうろう


(Romaji)

isōrō


(Thai)

การอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้อื่น,ผู้อาศัยคนอื่นอยู่,ผู้อาศัยบ้านคนอื่นอยู่