J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

勉強したせい


(Yomikata)

べんきょうしたせい


(Romaji)

benkyōshitasei


(Thai)

เพราะเรียน(ทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกล่าวโทษสิ่งอื่นว่าเพราะทำให้สิ่งนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้ เป็นการกล่าวโทษ อย่างเช่น สอบไม่ได้ก็เพราะคุณครู ในที่นี้หมายถึง ก็เพราะต้องเรียนหนังสือ)