J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

口元には微かな笑みを浮かべる


(Yomikata)

くちもとにはかすかなえみをうかべる


(Romaji)

Kuchimoto niha kasuka na emi wo ukaberu


(Thai)

ยิ้มมุมปากเล็กๆ


คำศัพท์น่าสนใจ
การบำบัดน้ำเสีย 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง 1.สับสน,งุนงง,ว้าวุ่น 2.หลงไปทำ,พลาดพลั้งทำ การยิงขู่,การยิงเพื่อข่มขู่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ปาร์ตี้สละโสด ปั้นขึ้นมากับมือ วันวิสาขบูชา นั่งจับเข่าคุยกัน