J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ハイトゲージ


(Yomikata)

ハイトゲージ


(Romaji)

haitogēji


(Thai)

ไฮเกจ เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับวัดความสูงของชิ้นงานโลหะ


คำศัพท์น่าสนใจ
องค์มนตรี ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า 公然わいせつ罪 ถูกคอ คอเดียวกัน หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย หายใจแรง,หายใจหอบแหก ลงน้ำหนัก ดื้อด้าน,เหวี่ยง,ต่อต้าน (นิสัย) FIRE (ย่อมาจาก Financial Independence, Retire Early) การมีอิสรภาพทางการเงิน และ เกษียณตัวเองก่อนกำหนด โดยมากมักใช้กับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่โหมเก็บเงิน ลงทุนหนัก หวังมีอิสรภาพทางการเงินเร็ว และเกษียณตั้งแต่อายุ 40 ปี การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด