J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

志望動機


(Yomikata)

しぼうどうき


(Romaji)

shibōdōki


(Thai)

เหตุผลที่มาสมัคร แรงบันดาลใจที่ต้องการเข้าทำงาน(เรียน)


คำศัพท์น่าสนใจ
1.การปิด,การขันเข้า,การล๊อค 2.ปิดบิล,ปิดยอด 3.อาหารปิดท้าย,อาหารท้ายสุด 4.สัญลักษณ์ 〆 ในสมุดบัญชี หรือ จดหมายปิดผนึก 5.มัด (ใช้นับจำนวนของมัดรวมกัน เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น) 1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม การหลับนอนร่วมกัน (ระหว่างชายหญิง) ร้องไห้สะอึกสะอื้น อายจนหน้าแดง ปล่อยไก่ 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร 本船渡し条件 ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ม๊อบต่อต้านรัฐบาล การปิดทองหลังพระ หรือ ผู้ปิดทองหลังพระ