J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adj-na คุณศัพท์ na]

(Kanji)

多種多様


(Yomikata)

たしゅたよう


(Romaji)

tashutayō


(Thai)

หลากหลาย หลากหลายรูปแบบ หลายแบบหลายประเภท


คำศัพท์น่าสนใจ
หัวแข็ง หัวดื้อ พนักงานสาวที่เป็นตัวเรียกแขก โดนแทรกแซง,มีการแทรกแซง โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ 閑職 ใครสักคน ไม่ทราบฝ่าย 任意同行 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) การอ่อย,การใช้รูปร่าง หรือ ร่างกายแข้าแลกเพื่อให้ได้มา