J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

在籍


(Yomikata)

ざいせき


(Romaji)

zaiseki


(Thai)

การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน


คำศัพท์น่าสนใจ
หมาจรจัด โดนของ,โดนคุณไสย 時間が解決してくれる โรงเรียนเตรียมทหาร คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ชิงแชมป์โลก หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม องค์มนตรี ตกใจ หรือ ประหลาดใจมาก,ตกใจจนตาเหลือก ตาถลน