J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adj-na คุณศัพท์ na]

(Kanji)

エレガント


(Yomikata)

えれがんと


(Romaji)

ereganto


(Thai)

สวยงาม, งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย


คำศัพท์น่าสนใจ
เฝ้ายืนดูห่างๆ เบ่ง หรือ ทำเป็นใหญ่ 1.แสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน **ว่าเราสำนึกผิด หรือ รู้สึกผิดจริงๆ 2.แบ่งแยกให้ชัดเจน 3.จัดการให้เสร็จสิ้น,จัดการให้เรียบร้อย รกจนไม่มีที่ยืน 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) หลอกเด็ก การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ โดนลูกหลง เจอลูกหลง ไอ้พวกบ้า ไอ้พวกเวร ไอ้พวกห่า ไอ้พวกโง่ รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต)