J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

健康道場


(Yomikata)

けんこうどうじょう


(Romaji)

kenkōdōjō


(Thai)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


คำศัพท์น่าสนใจ
透かし屁 เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ เขตป่าสงวน รกจนไม่มีที่ยืน คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทรงผมสุดเดิ้น 1. นักแสดงที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถเล่นออกมาได้เป็นอย่างดี ดูเนียนตา 2.คนที่มีประสบการณ์ และ บุคลิกเข้ากับตัวงาน จนได้มาทำงานที่ตัวเองถนัด เจ้าหน้าที่ internal audit