J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ミサンガ


(Yomikata)

みさんが


(Romaji)

misanga


(Thai)

สร้อยข้อมือถัก