J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

末法


(Yomikata)

まっぽう


(Romaji)

mappō


(Thai)

ยุคเสื่อมโทรม ยุคถดถอยของพระพุทธศาสนา


คำศัพท์น่าสนใจ
潰しが効く การเลื่อนกำหนดเวลาให้เร็วขึ้น การเลื่อนกำหนดเวลาขึ้นมาข้างหน้า ผลประโยชน์ทับซ้อน 非リア充 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) ตกใจ หรือ ประหลาดใจมาก,ตกใจจนตาเหลือก ตาถลน 至って จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น การยับยั้งให้ได้นานที่สุด เจ็บแล้วไม่จำ