J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

原点


(Yomikata)

げんてん


(Romaji)

genten


(Thai)

Zero Position (ใช้กับการที่อุปกรณ์ในเครื่องจักรถอยกลับไปอยู่ในตำแหน่งตั้งต้นเพียงอย่างเดียว แต่อุปกรณ์อื่นๆยังอยู่ที่เดิม)