J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adj-na คุณศัพท์ na]

(Kanji)

全社的


(Yomikata)

ぜんしゃてき


(Romaji)

zenshateki


(Thai)

ในเชิงทั่วทั้งบริษัท,โดยรวมทั้งบริษัท


(ตัวอย่างประโยค)

顧客の満足度を向上させていくことは全社的な目標でもある
Kokyaku no manzokudo wo koujousasete ikukoto wa zenshateki na mokuhyoudemoaru
การเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ ถือเป็นเป้าหมายโดยรวมทั่วทั้งบริษัท