J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

闘魂


(Yomikata)

とうこん


(Romaji)

tōkon


(Thai)

สู้ถวายชีวิต สู้จนตัวตาย สู้จนถึงที่สุด


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น) 調子者 เด็กที่ชอบรังแกเพื่อน อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น การหลับนอนร่วมกัน (ระหว่างชายหญิง) ปล่อยตด อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่ง,ผู้หญิงที่เพรียบพร้อมทั้งปัญญา และ รูปร่าง ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน 1.เสมอภาค,เท่าเทียมกัน 2.เท่ากับว่า,คล้ายกับว่า,เหมือนว่า (ใช้ในรูป〜に等しい) 3.(ใช้ในรูป 等しく) ทำพร้อมเพรียง,ทำพร้อมๆกัน 4.(ใช้ในรูป 〜と等しく) ...พร้อมๆกัน,พอทำ...ก็.....