J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา สกรรม]

(Kanji)

心惹かれる


(Yomikata)

こころひかれる


(Romaji)

kokorohikareru


(Thai)

ดึงดูดใจ


คำศัพท์น่าสนใจ
ดาบสองคม 1.องค์กรการกุศล 2.มูลนิธิปอเต็กตึ๋ง หรือ ร่วมกตัญญู ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป ถอนหายใจ โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย チームメート 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย ยังไม่ต้องถึงมือฉัน ยังไม่ต้องให้ฉันออกโรง เน็ตหลุด