J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[คำเลียนเสียง เลียนท่าทาง]

(Kanji)

カタン


(Yomikata)

かたん


(Romaji)

katan


(Thai)

(เสียง)เสียงของหนักๆตกพื้น ดังโครม