J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

座椅子


(Yomikata)

ざいす


(Romaji)

zaisu


(Thai)

เก้าอี้ไม่มีขา สำหรับนั่งบนพื้นหรือบนเสื่อทาตามิ