J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

火葬場


(Yomikata)

かそうば


(Romaji)

kasōba


(Thai)

เมรุ,ที่เผาศพ,เตาเมรุ


คำศัพท์น่าสนใจ
รวมใจเป็นหนึ่ง ระยะห่างใกล้จนแทบน้ำลายกระเด็นโดน ひけらかす พลังสายตาที่เฉียบคม (ความสามารถวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งของว่าดี ไม่ดี มีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ ได้เก่ง) 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) ปัดทุกข์ แก้ชง กะล่อน,ปลิ้นปล้อน การเจาะเลือด ดอกฟ้ากับหมาวัด ดาวที่เอื้อมไม่ถึง เกินเอื้อม ปกป้องคำสั่ง ทำตามคำสั่ง