J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

再開発


(Yomikata)

さいかいはつ


(Romaji)

saikaihatsu


(Thai)

ปรับปรุงขึ้นมาใหม่,พัฒนา,ฟื้นฟู


คำศัพท์น่าสนใจ
暑気中り พูดซ้ำๆซากๆ おちょくる ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น เดินอย่างเร่งรีบ เอาน้ำมันไปราดไฟ,เอาน้ำไปราดกองเพลิง พูดจาขวานผ่าซาก พูดตรงไปตรงมา เลี่ยมกรอบทอง เข้ากรอบทอง (พระเครื่อง) 1.วับๆแวมๆ,เล็กน้อย,น้อยมาก,นิดหน่อย 2.(ได้ยิน ได้เห็น) นิดๆหน่อยๆ,เพียงเล็กน้อย 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร