J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

宿守


(Yomikata)

やどもり


(Romaji)

yadomori


(Thai)

การเฝ้าบ้าน คนเ้ฝ้าบ้าน


คำศัพท์น่าสนใจ
นายทะเบียน ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด งอน,ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ 税金込み ปากแข็ง ドジ มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 山姥 ไขมันชนิดดี (High Density Lipoprotein ตัวย่อว่า HDL)