J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

男物


(Yomikata)

おとこもの


(Romaji)

otokomono


(Thai)

สิ่งของสำหรับผู้ชาย เช่น (เสื้อผ้า,นาฬิกา)ผู้ชาย