J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

炭素鋼


(Yomikata)

たんそこう


(Romaji)

tansokō


(Thai)

เหล็กกล้าคาร์บอน [Carbon Steel]


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) พร้อมหน้าพร้อมตา ยืนจนขาแข็ง อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ 心身を清める 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลา) บางส่วน (เพื่อเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง รูปร่างหน้าตาดูเด็ก เหล้ากลั่น เหล้าขาว คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ ดื้อด้าน,เหวี่ยง,ต่อต้าน (นิสัย)