J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

揃い踏み


(Yomikata)

そろいぶみ


(Romaji)

soroibumi


(Thai)

ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกัน, เรียงแถว


คำศัพท์น่าสนใจ
ปีนเกลียว 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) 媚を売る มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม กลัวจนหางจุกตูด ไม่สบายใจเป็นอย่างมาก หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 河岸を変えて飲む ทำตัวกวน สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม