J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

指を走らせる


(Yomikata)

ゆびをはしらせる


(Romaji)

Yubi wo hashiraseru


(Thai)

รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต)


(ตัวอย่างประโยค)

スマホの上で指を走らせる
Sumaho no ue de yubi wo hashiraseru
รูดหน้าจอบนสมารท์โฟน


คำศัพท์น่าสนใจ
คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ 1.การสืบเสาะ หรือ แสวงหาความจริง ของ ตำรวจ หรือ หนังสือพิมพ์ 2.ภาษาฟุตบอลหมายถึง ตัดหลัง,ทะลุหลัง คนที่มีฐานะทางสังคมสูง,คนที่ฐานะสูงศักดิ์ ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) お局様 ตุ๊กตาไล่ฝน เกมเป้ายิงฉุบแก้ผ้า 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) オートウォーク